شبکه های اجتماعی ما را دنبال کنید .

نظام وظیفه

اگر نگاهی به جوانان اطراف‌تان بیاندازید به راحتی متوجه این قضیه خواهید شد که مشمولان نظام وظیفه همواره به دنبال راهی هستند تا بخشودگی غیبت سربازی خود را بدست آورند. درواقع آن دسته از افرادی که جزء مشمولین سربازی بوده‌اند